De opgave voor de Quiz van 10 maart, kan nog tot 3 maart.

Dus geef je op, bij Liesbeth Boven, Gelia Meendering, Petra Spijker, Jan Westers

Inleg: €,5= bij opgave voldoen