Wijzigingen Jeugdcommissie

Deze maand hebben er zich binnen de jeugdcommissie enkele wijzigingen voorgedaan. Martin Adam en Sander Veld en ikzelf zijn vanaf Oktober toegetreden tot het hoofdbestuur van VV Bato. Sander en Martin behartigen de belangen van onze jeugdafdeling binnen het hoofdbestuur. Zij onderhouden regelmatig contact met de leden van de Jeugdcommissie. 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest op de achtergrond om een nieuwe jeugdcommissie samen te stellen.
We hebben er voor gekozen om diverse commissies samen te voegen zodat de communicatie nog snellen er beter gaat. Binnen de jeugdcommissie nemen ook 2 personen plaats van de technische commissie van onze jeugdafdeling. Tevens zal de jeugdcommissie regelmatig overleg plegen met onze activiteiten en sponsorcommissie.

Rest mij niks anders om de nieuwe jeugdcommissie heel veel succes toe te wensen. De afgelopen jaren heb ik met ontzettend veel plezier samen met de overige commissieleden de jeugdafdeling geleid van onze vereniging. Zoals we allemaal weten zit onze jeugdafdeling in de lift met een enorme ledentoename en goede en gekwalificeerde trainers en leiders.Uiteraard blijf ik op de achtergrond met veel interesse de ontwikkelingen binnen onze jeugdafdeling volgen.

Met vriendelijke groet,
Pascal Spijker
Voorzitter VV Bato

Nieuwe samenstelling Jeugdcommissie.

Jeroen Meendering (1e aanspreekpunt jeugdcommissie)
Martin Boven: Wedstrijdsecretaris Jeugd
Patrick Westerhuis: Notulist en indeling zalen winter
Sander Roffel: Contactpersoon Pupil en G jeugd
Harry Plat: TC JO13 t/m JO19 jeugd
Peter Oolders: TC JO7 t/m JO11 jeugd