Samenstelling bestuur

 
shadow

26 mei 2016 09:57

Dagelijks bestuur VV Bato 

Voorzitter: Pascal Spijker
Secretaris: Elly van Dijk
Penningmeester: Klaas Jans
Ledenadministratie : Rieks van den Bosch
Lid: Karlien de Haan
Lid: Alberto Zanda
Lid: Wim Boven
Lid: Martin Adam
Lid: Sander Veld

contact: mailadres info@vvbato.nl




shadow